Ehitus

Ehitustööd Tolpanvaaras algasid 2022. aasta veebruaris. Esimesed tuulikud püstitatakse 2023. aasta kevadel.

consturction

Pargi ehitus algab ettevalmistusest ning kõigepealt rajatakse teed ja puhastatakse tuulikuvundamentide ehituseks vajalikud alad ja tehakse valmis kraanaplatsid. Seejärel algab vundamentide rajamine ja kaablite paigaldus ning alajaama ehitus. Esimesed tuulikud hakkavad kerkima umbes aasta pärast tööde algust ehk praeguse ajakava järgi 2023. aasta kevadel. Enne pargi lõplikku valmimist testitakse ja seadistatakse paigaldatud tuulikuid mitme kuu jooksul, et kõik vajalik toimiks laitmatult.

Mõjud igapäevasele eluolule

Jahipidamine

Projekti piirkond on hirvede ja väikeulukite jahiala. Jahiseaduse 8. paragrahvi järgi kuulub Pudasjärvi nn vabalt jahtimise piirkonda, kus elanikel on õigus oma kodukohas riigile kuuluvatel aladel jahti pidada. Projekti territooriumil tegutseb viis jahiklubi: Pelttari piirkonna jahiklubi, Malinen Lot, Kosamo jahiklubi ra, Ervastinseudun Metsästysseura, Puutteen Erä ja Oulun Eräkaira 1999.

Projekti territooriumil, Tautilampi kaldal on üks metsaonn, mida kasutatakse jahipidamiseks. Lisaks asub projekti territooriumi piiril Säkkisenaho piirkonnas eraomaniku metsaonn.

Projekti kohta on avaldatud teada piirkonna põdrajahiklubide ja kohaliku ulukimajandusühingu (Riistanhoitoyhdistys) uudiskirjas.
Tuulepargiga koos rajatav teedevõrk võimaldab piirkonda paremini ligi pääseda ja mõjutab sellega positiivselt vaba aja veetmise võimalusi. Et ülekandeliinide riba puhastatakse, siis tekivad sihid, mida ära kasutada ka jahipidamisel.

Kuna projekti piirkonnas on ehituse ajal inimtegevust rohkem, võib see ajutiselt vähendada piirkonnas liikuvate loomade arvu ning jahipidamist seeläbi raskendada. Hirved võivad liikuda aktiivse ehituse piirkonnast kaugemale. Samuti võib ulukite liikumist ajutisel mõjutada alale tehtavad muudatused nagu teed ja haljastus. Ehituse ajal võidakse ohutuse huvides seada jahipidamisele piiranguid.

hunting
reindeer

Põhjapõdrad

Tolpanvaara-Jylhänvaara ala on põhjapõtrade kasvatamise piirkond ja kuulub Pintamo karjapiirkonda. Vastavalt 9. detsembril 2014. aastal sõlmitud lepingule Pintamo põhjapõdraomanike ühinguga (soome k Pintamon paliskunta) hüvitatakse arendusest põhjustatud mõju põhjapõdrakasvatusele.

Ehituse mõju uurimiseks on viiele põhjapõdrale paigaldatud GPS, et jälgida nende liikumist tuulepargi ehituse ja töötamise perioodil.

Metsas liikumine

Tolpanvaara-Jylhävaara piirkond on populaarne marjakorjamise ning jahipiirkond. Piirkonnas saab ka seeni korjata, kala püüda ja matkata.

Ehitatavate tuuleturbiinide läheduses võib ohutuse huvides olla vajalik liikumist piirata. Kui tuulepark töötab, ei piirata juurdepääsu pargi alale ega sealseid vaba aja veetmise tegevusi, nagu marjakorjamine, seenelkäik või jahipidamine.

Talvel lükatakse tuulepargi hooldamiseks metsateedel lund, mis lihtsustab sel ajal metsas liikumist ja võib lisada võimalusi vabaaja tegevusteks. Tuulikutele on paigaldatud jäätumist ennetavad seadmed, et vähendada riski, kus tuuliku labadelt kukub jää.

Ehitustööde ajal tuleb piirkonnas liikuda ettevaatlikult ja jälgida kohapealseid hoiatussilte.

Liiklus

Tuulepargi ehitus võib mõjutada teede ääres elavaid inimesi suurenenud liikluse tõttu. Selle leevendamiseks teavitatakse aktiivsemast ehitusperioodist ja vajadusel muudetakse liikluskorraldust.

Tuulikukomponentide transpordi ajal võib esineda ajutisi teesulgemisi ning tuleb jälgida vastavat liikluskorraldust. Enamasti toimub tuulikukomponentide transport öösel, et võimalikult vähe häirida. Komponentide transport toimub eeldatavalt 2023. aasta maist juunini.

Sõidukite sissepääs pargi alale toimub kahest kohast 8390 Näljängäntie kaudu.

Kindlasti tuleb seal piirkonnas jälgida ajutiselt kehtestatud liikluskorraldust, mida selgitavad infotahvlid ja liiklusmärgid.

Detailsem ülevaade ehitustööde etappidest ja ajakavast

Teed ja kraanaplatsid

Uute teede rajamine ja olemasolevate metsateede rekonstrueerimine. Kraanaplatside ehitus.

02.2022 - 10.2022

Vundamendid

Ehitatakse ankur- ja gravitatsioonvundamendid (süvendi kaevamine, ankrute paigaldus, armatuuri paigaldus, betooni valamine ja tagasitäide)

04.2022 - 11.2022

Kaablid

Maa sisse paigaldatakse kaablid

05.2022 - 03.2023

Alajaam

Alajaama ehitus

07.2022 - 12.2022

Tuulikud

Tuulikute püstitamine

05.2023 - 09.2023

Detailsem plaan