Tolpanvaara – Enefit Greeni esimene tuulepark Soomes

consturction

Taastuvenergia tootja Enefit Green rajab Toplanvaarasse 13 tuulikuga tuulepargi. Park asub Pudasjärvi linnast umbes 30 km kaugusel Soome riigimaal, mida majandab Metsähallitus. Park valmib 2024. aastal ja toodab aastas toodab 250 gigavatt-tundi rohelist elektrit. See elektrikogus katab ligi 40 000 Soome kodumajapidamise aastase tarbimise ja aitab kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele.

Uuringud näitavad, et Tolpanvaaras on väga head tuuleolud ning ala ei jää riigikaitseliste ega looduskaitsepiirangute alla. Kuna seda piirkonda kasutatakse metsamajandamiseks, siis puudub tuulepargi alal eluasustus ja seega on inimeste jaoks häiring väga väike. Piirkonnas on ka hea metsateede võrgustik, mis tähendab, et uusi teid tuleb ehituseks ja pargi hooldamiseks rajada vähem.

Go working with nature

Faktid ja arvandmed