Kohalik kasu

Enefit Green lähtub põhimõttest, et kohalikud kogukonnad peavad taastuvenergia arendusest kasu saama ja võimalikke kahjulikke mõjusid tuleb leevendada. Meie arenduse kesksed põhimõtted on järgmised.

Minimeerime keskkonnamõju

Mõju keskkonnale saab vähendada nutika planeerimise, sobiva asukoha ja pargi hea haldamisega.

Iga arendus on ainulaadne

Iga uue arenduse puhul tuleb hinnata projekti võimaliku häiringut. Samuti tuleb hinnata, mil määral võib park kogukondi mõjutada.

Kogukonnad on olulised

Konstruktiivne dialoog ja koostöö kohalike kogukondadega viib tuuleenergia arendamisel parimate võimalike tulemusteni.

Tuulepargi kasud