Projekti tutvustus

Taastuvenergia tootja Enefit Green rajab Toplanvaarasse 13 tuulikuga tuulepargi.

Park koosneb 13 tuulikust, neid ühendavatest kaablitest, tuulikute juurde viivatest teedest ning kahest alajaamast. Planeeringuga lubatud maksimaalsest 22 tuulikupositsioonist ehitatakse tuulikud 13 positsioonile.

Pargi ehitus algab ettevalmistusest ning esmalt rajatakse teed, puhastatakse tuulikuvundamentide ehituseks vajalikud alad ja tehakse valmis kraanaplatsid. Seejärel algab vundamentide rajamine ja kaablite paigaldus ning alajaama ehitus. Esimesed tuulikud hakkavad kerkima umbes aasta pärast tööde algust ehk praeguse ajakava järgi 2023. aasta kevadel. Enne pargi lõplikku valmimist testitakse ja seadistatakse paigaldatud tuulikuid mitme kuu jooksul, et kõik toimiks laitmatult.

Arendajast

Enefit Green on üks juhtivaid mitmekesise taastuvenergia tootjaid Läänemere piirkonnas.

Enefit Greenil on tootmisüksused Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning ettevõtte eesmärk on 2025. aastaks suurendada tootmisvõimsust 2,4 korda.

Ettevõttel on kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseenergiaparki, neli soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama, pelletitehas ning hüdroelektrijaam.

Enefit Green ehitab praegu nelja tuuleparki. Kaks neist asuvad Leedus, üks Eestis ja üks Soomes Tolpanvaaras. Samuti ehitab ettevõte kaht päikeseenergiaparki Poola.

Renewable energy produced by Enefit Green

2021. aastal noteeriti Enefit Greeni aktsiaid Nasdaq Tallinna börsil ja aktsiaid märkisid rekordilised 60 000 investorit. Enefit Greeni suurim aktsionär on Eesti Vabariik 77% osalusega. 23% aktsiatest kuuluvad investeerimis- ja pensionifondidele ning jaeinvestoritele.

Enefit Green omandas Tolpanvaara tuulepargi arendusprojekti 2020. aastal Soome riigimetsa haldajalt Metsähallitus. 2023. aasta lõpuks valmiv tuulepark on ettevõtte esimene investeering Soomes.

Tuulepargi rajamiseks vajaliku investeeringu kogumaht ulatub 82,9 miljoni euroni. See kaetakse suures osas pikaajaliste elektri ostu-müügi lepingutega (power purchase agreement). Need sõlmitakse tarbijatega, kes on huvitatud nii taastuvenergia kasutamisest kui ka elektrilepingu tingimuste pikemaks ajaks fikseerimisest.