Tolpanvaara – Enefit Greenin ensimmäinen tuulipuisto Suomessa

consturction

Uusiutuvan energian tuottaja Enefit Green rakentaa Tolpanvaaraan 13 tuulivoimalaa sisältävän tuulipuiston. Puisto sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Pudasjärven kaupungista Suomen valtion omistamalla maalla, jota ylläpitää Metsähallitus. Puisto alkaa tuottaa sähköä vuonna 2024 ja tuottaa vuodessa 250 GWh vihreää sähköä. Kyseinen sähkömäärä kattaa lähes 40 000 suomalaisen kotitalouden vuotuisen kulutuksen ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tutkimusten mukaan Tolpanvaarassa on erittäin hyvät tuuliolosuhteet eikä siellä ole valtion- ja luonnonsuojelualueita. Tuulipuiston aluetta käytetään pääasiassa metsätalouteen ja metsänhoitoon, joten alueella ei ole rakentamista ja siten ihmisiin kohdistuva häiriö on hyvin pieni. Alueella on myös hyvä metsätieverkosto, eli rakentamista ja puiston huoltamista varten ei tarvitse rakentaa niin paljon uusia teitä.

Go working with nature

Faktat ja luvut