Paikallinen hyöty

Enefit Green uskoo vahvasti, että paikallisten yhteisöjen kuuluu hyötyä kehityksestä ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia on lievennettävä. Keskeiset kehitysperiaatteemme ovat seuraavat

Minimoi ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutukset voidaan minimoida älykkäällä suunnittelulla, sopivalla sijainnilla ja puiston hyvällä hoidolla.

Jokainen kehitys on ainutlaatuinen

Jokaisen uuden kehityshankkeen yhteydessä on arvioitava kunkin hankkeen mahdolliset ympäristöseuraukset. Lisäksi on otettava huomioon tavat, joilla hanke saattaa vaikuttaa paikallisyhteisöön.

Yhteisöt ovat tärkeitä

Rakentava vuoropuhelu ja yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa johtaa parhaisiin mahdollisiin tuloksiin tuulienergian kehittämisessä.

Tuulipuiston edut